DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
YERELSEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Prof. Dr. Hamza ATEŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

PROJE KOORDİNASYON EKİBİ

Mücahit BIYIKOĞLU (Koordinatör)

Hasan Sait AKBAŞ

Derya ŞAŞMAZ CANDAN

Aziz Onur ALADAĞ

Av. Eren Hakkı YALÇIN

Berfu Özge ÇAKIRGÖZ

Büşra DURU

Kazım ORHAN

Melih KURAN

Nazlı KERÇEK

Uğur CANDAN

ARAŞTIRMACILAR

Arş. Gör. Aydın AKPINAR
Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Dilek TOPCU
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

PROJE DESTEK EKİBİ

Mümtaz UZUN

Yahya BİLGİN

İbrahim Halil ÇELİK

Mutlu CAN

Murat KURTULDU (Grafik Tasarım)