Çalıştay; bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını ve düşünmelerini sağlayan; özellikle ön çalışmalar yapmak için uzmanların katılımlarıyla gerçekleşen bir toplantı türüdür. Genellikle problem çözmeye odaklı çalışmalar için en etkili yollardan biri olan çalıştay yönteminin üç artısı mevcuttur; çok yoğun ve etkili çalışmak, etkili analiz ve sentezler yapabilmek, tüm paydaşların katılımını sağlamak.

Çalıştay oturumları, planlanan çalıştay tarihinden önce katılımcılara bizzat veya görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara bildirilecek-
tir. Çalıştay tarihinde bir değişiklik olması halinde bu husus tüm katılımcılara duyurulacaktır.

Çalıştay oturumları, Düzenleme Kurulu tarafından görevlendirilen bir moderatör tarafından yönetilecektir.

Çalıştay oturumlarında, Düzenleme Kurulu tarafından görevlendirilen bir raportör de hazır bulundurulacaktır.

Çalıştay oturumlarının moderatör ve raportör hariç en az 10, en fazla 15 katılımcı ile düzenlenmesi planlanmaktadır.

Çalıştay cumartesi günü tüm katılımcılarla gerçekleştirilecek açılış toplantısının ardından konu başlıklarına göre ayrılacak ve çalışma grupları ile oturumlar yapılacaktır. Pazar günü ise tüm katılımcılarla birlikte değerlendirme ve kapanış toplantısı yapılacaktır.

Oturumlar beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilecek olup katılımcılar sunum yapmayacaktır. Moderatörlerin yönlendirmesiyle önce sorular tespit edilecek akabinde çözüm önerileri
oluşturulmaya çalışılacaktır.

Çalıştay sonunda raportör tarafından alınan ve oturum moderatörünün gözden geçirdiği notların derlenmesiyle Çalıştay Sonuç Bildirgeleri hazırlanacaktır. Katılımcılar, gruplarda moderatörün yönlendirmesi çerçevesinde sorun, görüş ve önerilerini bildirecek-
lerdir. Sorun, görüş ve öneriler raportörler tarafından yazılı hale getirilerek basıma hazırlanacaktır.

Çalıştay Raporu, düzenleyen ilgili kurum veya kuruluşun resmi web sitesinde ve kitapçık şeklinde basıldıktan sonra yayımlanacaktır.

Çalıştay Raporunun basım, yayın, çoğaltma, yayınlama ve sair tüm hakları münhasıran ilgili düzenleyen kuruma ait olacaktır.