Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) olarak, özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarının çeşitli yönlerden değerlendirildiği “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi” adlı projemizi 2016-2017 yıllarında gerçekleştirmiştik.

Bu proje çerçevesinde, geniş bir literatür değerlendirmesi, yerel yöneticiler ve akademisyenlere yönelik anket çalışmalarının yanı sıra; 2016 yılının son çeyreğinde üç aşamalı olarak Sakarya, Ordu ve Antalya illerinde uygulamacıları, uzmanları, merkezi yönetim temsilcilerini ve akademisyenleri buluşturarak 38’i akademisyen olmak üzere toplam 286 kişinin katılımıyla “6360 Ekseninde Yerel Yönetim Reformlarını Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmişti.

Proje kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ilişkin nihai çıktıları, “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları”, “Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adları altında üçlü seri kitap olarak yazılı ve kalıcı hale getirmiştik.

Sendikamızın yerel yönetimlerin dünü, bugünü ve yarını üzerine ülkemizdeki akademisyenlerin ve uygulayıcıların birikimlerini bir araya getirerek karar vericilere ve diğer ilgililere ulaştırma misyonunun bir gereği olarak; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte hem merkezi hem de yerel yönetimlerde meydana gelen ve yakın gelecekte olması muhtemel değişim ve dönüşümlerin çeşitli boyutları ile tartışılarak somut ve uygulanabilir öneriler oluşturmak amacıyla, 2018 yılında da yine Sendikamızca yürütülen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi” başlatılmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, diğer akademik etkinliklerin yanı sıra, Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin üst düzey temsilcileri ve bu konuda uzmanlığı bulunan yurt içi ve yurt dışından saygın akademisyenlerin katılımıyla “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Çalıştayı” da düzenlenecektir. Proje çıktılarına geniş bir akademisyen topluluğu tarafından son hali verilerek bir politika önerileri raporu halinde politika oluşturuculara ve kamuoyuna sunulacaktır.

Bu manada reform niteliği taşıyan konularda akademi mantığı ile çalışma yapmayı düstur edinen sendikamız adına çalışmanın karar vericiler, akademisyenler ve uygulayıcılar için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zeki TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
YERELSEN Genel Başkanı