CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BU ÇALIŞTAYDA DEĞERLENDİRİLDİ

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN)  tarafından düzenlenen Çalıştay ile 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Gerçekleşecek Dönüşüm ele alındı.

YERELSEN geçen yıl da özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarının çeşitli yönlerden değerlendirildiği “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi” adlı proje üç aşamalı olarak Sakarya, Ordu ve Antalya illerinde 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilmişti.

Proje kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ilişkin nihai çıktıları, “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları”, “Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adları altında üçlü seri kitap olarak yazılı ve kalıcı hale getirilerek politika oluşturucular/uygulayıcılar ile paylaşılmıştı. 

Bu yıl ki çalıştayın konusu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezî İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu” olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili akla gelen ilk sorulardan; merkezi yönetimin yapısal dönüşümünün nasıl gerçekleşeceği, devletin rolü ve sınırlarının ne olacağı ve merkezi ve yerel yönetimler arasında görev, yetki ve bütçe paylaşımının nasıl olacağı tartışıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve YERELSEN Genel Başkanı Zeki TOÇOĞLU “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte hem merkezi hem de yerel yönetimlerde meydana gelen ve yakın gelecekte olması muhtemel değişim ve dönüşümlerin çeşitli boyutları ile tartışılarak somut, uygulanabilir öneriler oluşturmak amacıyla, Sendikamızca “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu” konulu bir çalıştaylar gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan çalıştayların sonuçları,  uzman akademisyen tarafından değerlendirilerek, bir politika öneri raporu halinde politika oluşturuculara ve kamuoyuna sunulacaktır. ” dedi.

ÇALIŞTAYLAR SAKARYA VE AYFONKARAHİSARDA

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU’nun, Bilimsel koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza ATEŞ’in üstlendiği çalıştayın ilk dört oturumu Sakarya’da gerçekleşti.  Sakarya’da gerçekleştirilen oturumların temaları:  Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Bütçe Paylaşımı, Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetimin Etkinleştirilmesi Stratejileri,  Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri, Merkezi İdarenin ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümüne Akademik Bakış şeklinde ele alındı.

11-13 Mayıs tarihleri arasında Ayfonkarahisar’da gerçekleştirilecek olan yedi oturumun teması ise;  Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü, Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri, Yerel Paydaşlarla İşbirliği Stratejileri, Yerel Yönetimlerin Dönüşümde Kalkınma Ajansının Rolü, Devletin Rolü Ve Sınırları, Yerel Yönetimlerin Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri,  Yerel Yönetimlerde Yöneticilerin ve Personelin Niteliklerinin Arttırılması Stratejileri şeklinde ele alınacaktır.

SAKARYA PROGRAMINDAN GÖRÜNÜMLER